H A R R Y    L U I J T E N     A R C H I T E C T E N

 

  Het bureau heeft ruime ervaring met het ontwerpen en realiseren van projecten in woningbouw, restauratie en utiliteitsbouw.

  Wij werken voor diverse opdrachtgevers zoals woningstichtingen, beleggers, projectontwikkelaars, adviesbureaus,

  (lokale) overheden en particulieren. Projecten worden uitgevoerd voor zowel nieuwbouw, vernieuwbouw,

  restauratie- en verbouwingswerkzaamheden en op diverse schaalniveau's van architectuur en stedenbouw.

  Het tekenwerk wordt uitgevoerd met het CAD-systeem Arkey / ASD (regulier tekenwerk)

  Het bureau is lid van de BNA, de Bond van Nederlandse Architecten. Inschrijfnummer Architectenregister: 1.890117.205

  B U R E A U P R O F I E L

  "I want things to be simple. I like simplicity, probably because I like clarity, not because of cheapness or something like that."  

  (Mies van der Rohe)

 

  Met een moderne en eigentijdse visie op architectuur en stedenbouw, streven wij ernaar om gebouwen en ruimten

  met bijzondere kwaliteiten te realiseren. De ontwerpen van deze gebouwen komen tot stand op basis van

  heldere planconcepten. Aan goede communicatie met onze opdrachtgevers hechten wij zeer, open en stimulerend,

  zoekend naar het juiste evenwicht tussen functionaliteit en inspiratie, gebruik en beleving, vernieuwing en behoud,

  detail en geheel.

 

  B I O G R A F I E

 

  Harry Luijten

 

  1959                  geboren in Heerlen
  1986                  bouwkundig ingenieur TH Eindhoven
                            afgestudeerd aan de afdeling Architectonisch- en Stedebouwkundig Ontwerpen
                            bij Prof. D.C. Apon en Th.M.E.W. Dubbelman
  1986 - 1989       medewerkend architect bij architectenbureau Van de Kerckhof en de Vries bv
                            te Eindhoven

  1989 - 1990       medewerkend architect bij Bruls Geelen architecten te Maastricht
  1990 - 1995       architect / partner bij Roelings Luijten architecten te Maastricht
  1996 - 2005       architect / partner bij Luijten Verheij architecten te Maastricht
  2005 -                architect / directie Harry Luijten architecten bv te Valkenburg a/d Geul
  2007 -  2013      architect - lid welstandscommissie district "Mergelland

  2012 -                architect / directie Harry Luijten architecten te Maastricht