pijl  
   
    Restauratie | verbouwing klooster Zusters Onder de Bogen Maastricht  
   
  ontwerp | realisatie : 2006 | 2011
  opdrachtgever : Provinciaal Bestuur Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus Maastricht